Zamena i povrat robe

Kako mogu da vratim ili zamenim proizvode kupljene putem sajta?

Proizvodi kupljeni putem internet prodavnice mogu da se vrate u roku od 14 dana od datuma kupovine bez navođenja razloga, a Kupac može ostvariti pravo na refundaciju plaćenog iznosa isključivo ako je proizvod nekorišćen i u originalnom pakovanju, u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Kako mogu da zahtevam povraćaj sredstava?

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja u roku od 5 dana vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun domaćih državljana i nije moguće izvršiti uplatu na račun nerezidenta ili slati novac po kuriru u gotovini.

Povraćaj sredstava za plaćanje putem platnih kartica?

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Sportizmo je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Da li mogu da izmenim veličinu i boju?

Ukoliko je porudžbina potvrđena i predata kurirskoj službi na dalju otpremu, ne žalost ne postoji mogućnost izmene iste. Ukoliko ipak želite da zamenite proizvod za drugu boju/veličinu/model, neophodno je da poručeni proizvod vratite, a potom kreirate novu porudžbinu.

Šta da radim ako primim oštećen paket ili proizvode?

Prilikom prijema paketa dobro obratite pažnju na stanje samog paketa i proizvoda koji se nalaze unutra. Ukoliko je Vama dostavljen oštećen paket, istog momenta možete vratiti kuriru, tj. odbiti pošiljku. U takvom slučaju i u slučaju oštećenja proizvoda unutra, molimo Vas da nas odmah kontaktirate na info@sportizmo.rs , najkasnije u roku od 24h, kako bismo blagovremeno mogli da reagujemo i bili u mogućnosti da Vam proizvode zamenimo ili vratimo novac.

Kako da reklamiram kupljeni proizvod?

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma prelaska rizika na Potrošača. Prodavac je odgovaran za nesaobraznost robe u roku od dve godine od dana kada je roba prešla u državinu Potrošača. Potrošač je dužan da obavesti Prodavca o postojanju vidljivih nedostataka, čim je to prema redovnom toku stvari bilo moguće.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska robe u državinu Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Za ostvarivanje prava Potrošača po osnovu Prodavčeve odgovornosti za saobraznost robe, potrebno je priložiti popunjeni reklamacioni list koji se može preuzeti OVDE, odgovarajući dokaz kupovine (račun, fiskalni isečk, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampani izvod sa tekućeg računa i sl.).

Potrošač dostavlja popunjeni reklamacioni list na mail Službe za potrošače info@sportizmo.rs